הקורס מיועד לעובדים במקצועות הבריאות בתוך מערכת החינוך.